Deň: 23. februára 2019

Fitness

FITNESS  V dnešnom článku sa pozrieme na rôzne odvetvia cvičenia vo Fitness. Medzi prvé odvetvie ktoré si rozoberieme je HIIT workout v dnešnej dobe vo fitness centrách veľmi obľúbený a populárny tréning. Pred […]

Somatotypy

  Telesné typy SOMATOTYPY   Somatotypom popisujeme vonkajší tvar ľudského tela. Je vyjadrením morfologickej štruktúry a vzájomného pomeru telesných zložiek (komponentov). Somatotypologická metóda umožňuje posúdiť variabilitu rozličných typov (napr. športovcov). Prostredníctvom somatotypov […]